Concurs CS III

28/12/2018

                A N U N Ţ

Institutul de Virusologie “Ştefan S. Nicolau” cu sediul în Şos. Mihai Bravu, nr. 285, sector 3, Bucureşti, demarează procedura de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a două posturi vacante de Cercetător ştiinţific gradul III cu normă intreagă (8 ore/zi).

Candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va fi depus la Registratura Institutului de Virusologie “Ştefan S. Nicolau”.

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs sunt indicate aici.

Nota de informare – Date cu caracter personal.

Grila de autoevaluare/evaluare concurs CSIII.

PV selectie dosare.

PV proba experimentala.

Anunt rezultate interviu.

Anunt rezultate finale.

Loading