Concurs CS I CS II

29/06/2022

A N U N Ţ

Institutul de Virusologie “Ştefan S. Nicolau” cu sediul în Şos. Mihai Bravu, nr. 285, sector 3, Bucureşti, demarează procedura de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi vacante:

→ un post de Cercetător ştiinţific gradul I cu normă întreagă (8 ore/zi); 

→ trei posturi de Cercetător ştiinţific gradul II cu normă întreagă (8 ore/zi)

Candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va fi depus la Registratura Institutului de Virusologie “Ştefan S. Nicolau”.

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs

Anunt rezultat selectie CS I_II

Rezultatul concursului

Anunt final rezultat concurs_CS I_II