Concurs CSI, CSII

28/12/2018

A N U N Ţ

Institutul de Virusologie “Ştefan S. Nicolau” cu sediul în Şos. Mihai Bravu, nr. 285, sector 3, Bucureşti, demarează procedura de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi vacante:

→ două posturi de Cercetător ştiinţific gradul I cu normă întreagă (8 ore/zi);

→ două posturi de Cercetător ştiinţific gradul II cu normă intreaga (8 ore/zi) şi

→ un post de Cercetător ştiinţific gradul II cu jumătate de normă (4 ore/zi).

Candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va fi depus la Registratura Institutului de Virusologie “Ştefan S. Nicolau”.

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs sunt indicate aici.

Nota de informare – Date cu caracter personal.

Grila de autoevaluare/evaluare concurs CSI.

Grila de autoevaluare/evaluare concurs CSII.

PV selectie dosare.

PV de examinare a dosarelor de concurs.

Anunt final.