Concurs CSI_CSIII_CS

30/06/2022

A N U N Ţ

Institutul de Virusologie “Ştefan S. Nicolau” cu sediul în Şos. Mihai Bravu, nr. 285, sector 3, Bucureşti, demarează procedura de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi vacante:

→ două posturi de Cercetător ştiinţific gradul I cu normă întreagă (8 ore/zi).

Candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va fi depus la Registratura Institutului de Virusologie “Ştefan S. Nicolau”.

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs

Anunt rezultat concurs_CS I

A N U N Ţ

Institutul de Virusologie “Ştefan S. Nicolau” cu sediul în Şos. Mihai Bravu, nr. 285, sector 3, Bucureşti, demarează procedura de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a două posturi vacante de Cercetător ştiinţific gradul III cu normă întreagă (8 ore/zi). 

Candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va fi depus la Registratura Institutului de Virusologie “Ştefan S. Nicolau”.

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs

A N U N Ţ

Institutul de Virusologie “Ştefan S. Nicolau” cu sediul în Şos. Mihai Bravu, nr. 285, sector 3, Bucureşti, demarează procedura de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant de Cercetător ştiinţific cu normă întreagă (8 ore/zi). 

Candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va fi depus la Registratura Institutului de Virusologie “Ştefan S. Nicolau”.

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs

Anunt rezultate selectie CS I

Anunt rezultate selectie CS III CS

Anunt rezultat concurs_CS I

Anunt rezultat concurs CS III CS

Anunt final concurs CS I

Anunt rezultat concurs CS III CS – rezultate

Anunt final rezultat concurs CS III_CS