Concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de portar

15/04/2019

A N U N Ţ

Institutul de Virusologie “Ştefan S. Nicolau” cu sediul în Şos. Mihai Bravu, nr. 285, sector 3, Bucureşti, demarează procedura de concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de execuţie:

  • portar cu normă întreagă, pe durată nedeterminată,în cadrul Serviciului Achiziţii – Aprovizionare.

Candidaţii vor depune toate actele de înscriere la Registratura Institutului de Virusologie “Ştefan S. Nicolau”.

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs se gasesc aici.

Selectia Dosarelor de concurs.

Rezultatul probei scrise.

Rezultatul interviului.

Rezultatul concursului.

Loading