Concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic gradul IA

25/04/2019

A N U N Ţ

Institutul de Virusologie “Ştefan S. Nicolau” cu sediul în Şos. Mihai Bravu, nr. 285, sector 3, Bucureşti, demarează procedura de concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuţie:

  • consilier juridic gradul IA cu normă întreagă, pe durată nedeterminată,în cadrul Oficiului Juridic al Institutului de Virusologie.

Candidaţii vor depune toate actele de înscriere la Registratura Institutului de Virusologie “Ştefan S. Nicolau”.

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs sunt specificate AICI.

Selectia dosarelor de concurs.

Rezultatul probei scrise.

Rezultatul interviului.

Anunt final.

Loading