MOLECULAR PROFILING OF MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS AND ACUTE MYELOID LEUKEMIA FOR DESIGNING EARLY DIAGNOSTIC, PROGNOSTIC AND TREATMENT STRATEGIES

COMUNICAT DE PRESĂ DE FINALIZARE A PROIECTULUI

Stabilirea Profilului Molecular al Neoplasmelor Mieloproliferative și al Leucemiei Acute Mieloide pentru Designul unor Strategii de

Diagnostic Precoce, Prognostic și Tratament (MYELOAL – EDIAPROT)

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE (CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR

Acțiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD

25 Octombrie 2023

Institutul de Virusologie “Ştefan S. Nicolau”, cu sediul în Şos. Mihai Bravu 285, sector 3, Bucureşti, a derulat începând cu data de 26.10.2016, proiectul “Stabilirea Profilului Molecular al Neoplasmelor Mieloproliferative și al Leucemiei Acute Mieloide pentru Designul unor Strategii de Diagnostic Precoce, Prognostic și Tratament (MYELOAL – EDIAPROT)”, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului: 8.672.500 lei

din care asistenţa financiară nerambursabilă: 8.617.500 lei

Proiectul a fost implementat în București pe o perioadă de 84 luni.

Obiectivul principal al proiectului a fost stabilirea unui nucleu de competenţă de înalt nivel privind studierea mecanismelor moleculare ale neoplasmelor mieloproliferative, ale transformării acestora în leucemie acută mieloidă secundară (LAMs), precum şi ale LAM de novo cu cariotip normal (LAMdn), într-un institut medical din Academia Română, sub conducerea unui cercetător cu descoperiri inovatoare în domeniu şi o remarcabilă experienţă internaţională, Profesorul Ştefan N. Constantinescu. Obiectivul principal, cât și obiectivele specifice ale proiectului, au fost îndeplinite.

Fondat în anul 1949 de către Profesorul Ştefan S. Nicolau, Institutul de Virusologie este un institut de cercetare cu profil biomedical și reprezintă acea componentă de cercetare fundamentală şi aplicativă a Academiei Romane care desfășoară activităţi în cercetarea virusologică, imunologică, de oncologie umană, învăţământ universitar şi post-universitar de virusologie, imunologie şi biotehnologii, şi asistenţă medicală în domeniul virusologiei.

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional COMPETITIVITATE 2014-2020.

Date de contact:

Dr. Carmen C. Diaconu

Funcție: Coordonator executiv

Institutul de Virusologie “Stefan S. Nicolau”

Şos. Mihai Bravu 285, sector 3, Bucureşti,

Tel: 0213242590; Fax: 0213242590

e-mail: ccdiaconu@yahoo.com; carmen.diaconu@virology.ro

Loading