Molecular Profiling of Myeloproliferative Neoplasms and Acute Myeloid Leukemia for Designing Early Diagnostic, Prognostic and Treatment Strategies (MYELOAL – EDIAPROT)

Acronym: MYELOAL – EDIAPROT
Principal investigator: Prof. Stefan N Constantinescu MD, PhD; Executive coordonator: Carmen C. Diaconu, PhD

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE (CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR

Acțiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD

Stabilirea Profilului Molecular al Neoplasmelor Mieloproliferative și al Leucemiei Acute Mieloide pentru Designul unor Strategii de Diagnostic Precoce, Prognostic și Tratament (MYELOAL – EDIAPROT)

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional COMPETITIVITATE 2014-2020.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi  www.fonduri-ue.ro

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Februarie 2017

Institutul de Virusologie “Ştefan S. Nicolau”, cu sediul în Şos. Mihai Bravu 285, sector 3, Bucureşti, derulează începând cu data de 26.10.2016, proiectul Stabilirea Profilului Molecular al Neoplasmelor Mieloproliferative și al Leucemiei Acute Mieloide pentru Designul unor Strategii de Diagnostic Precoce, Prognostic și Tratament (MYELOAL – EDIAPROT)”, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de: 8.672.500 lei

din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 8.617.500 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 7.276.617 lei (84,44%)

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 1.340.883 lei (15,56%)

Proiectul se implementează în București pe o perioadă de 48 luni.

Obiectivul proiectului va fi stabilirea unui nucleu de competenţă de înalt nivel privind studierea mecanismelor moleculare ale neoplasmelor mieloproliferative, ale transformării acestora în leucemie acută mieloidă secundară (LAMs), precum şi ale LAM de novo cu cariotip normal (LAMdn), într-un institut medical din Academia Română, sub conducerea unui cercetător cu descoperiri inovatoare în domeniu şi o remarcabilă experienţă internaţională, Profesorul Ştefan N. Constantinescu.

Comunicat lansare proiect EN

Echipa proiectului

Obiective

Conferinta de deschidere / workshop international:  Conferința comemorativă “Ștefan S. Nicolau” 

Rezultate relevante

Conferinta de inchidere a proiectului – 25.10.2023

Comunicat de finalizare a proiectului

Date de contact:

Dr. Carmen C. Diaconu

Funcție: Coordonator executiv

Institutul de Virusologie “Stefan S. Nicolau”

Şos. Mihai Bravu 285, sector 3, Bucureşti,

Tel: 0213242590; Fax: 0213242590

e-mail: ccdiaconu@yahoo.comcarmen.diaconu@virology.ro

Loading